Bacelor Ekonomi
Monday, 30 August 2010 01:59

LATAR BELAKANG

Program Bacelor Ekonomi (BE) mula ditawarkan pada tahun 1995. Objektif utama program ini adalah untuk melahirkan tenaga kerja terlatih dan berkualiti di dalam bidang ekonomi untuk memenuhi keperluan pembangunan dan kemajuan negara.

 

OBJEKTIF PROGRAM

Tujuan utama program ini adalah untuk melengkapkan para eksekutif dengan pengetahuan dan kefahaman mengenai isu-isu ekonomi dan amalan pengurusan terkini. Graduan program ini diharap boleh menyesuaikan diri dengan persekitaran perniagaan yang dinamik yang memerlukan tenaga kerja yang lebih proaktif, mampu berfikir secara kritikal dan rasional, serta berdaya maju dan berdaya saing di dalam karier yang diceburi.

 

PELUANG PEKERJAAN

Graduan program ini berpeluang mendapat pekerjaan di sektor awam dan swasta sebagai ahli ekonomi, perancang ekonomi, pendidik, penyelidik, pentadbir atau pengurus, usahawan, ahli perbankan dan sebagainya.

 

TEMPOH PENGAJIAN

Program ini mengambil masa selama tiga hingga empat tahun.

 

KOMPONEN KURIKULUM

Kurikulum Bacelor Ekonomi mengandungi empat (4) komponen iaitu kursus universiti, teras, elektif dan ko-kurikulum. Jumlah jam kredit serta peratusan bagi setiap komponen adalah seperti berikut:

                                                                             

Komponen Jam Kredit (%)
Kursus Universiti 21 17.2
Kursus Teras  65 53.3
Kursus Elektif 34 27.9
Ko-Kurikulum 1.6
Jumlah 122 100.0

 

Bidang Pengkhususan

Program Bacelor Ekonomi untuk eksekutif menawarkan lima bidang pengkhususan seperti berikut: -

1. Ekonomi Kewangan

2. Perdagangan dan Kewangan Antarabangsa

3. Ekonomi Perniagaan

4. Pembiayaan Awam

5. Ekonomi Pembangunan

6. Ekonomi Sumber dan Alam Sekitar

7. Ekonomi Perindustrian

NOTA: Jumlah bidang pengkhususan yang ditawarkan pada satu-satu trimester bergantung pada permintaan serta sumber yang mencukupi.

Last Updated on Thursday, 28 April 2011 07:46