Organizational
•Dekan
•Ketua Unit
•Penyelaras BBA
•Penyelaras BACC
•Penolong Pendaftar
•Penolong Akauntan
•Pen. Peg. Tek. Maklumat
•Pembantu Tadbir (P/O)
•Pembantu Tadbir (P/O)
•Pembantu Tadbir (P/O)
•Pembantu Am Pejabat