Kelayakan
Written by Administrator   
Tuesday, 16 June 2015 00:00
 • Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/setaraf dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu/ Bahasa  dan kepujian dalam kertas Julai; SERTA Lulus SPM dan mendapat sekurang-kurangnya  Gred  C/6C (Kepujian) dalam mata pelajaran:  Matematik , DAN 


 • Telah mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam  menduduki peperiksaan Malaysian University English Test (MUET), DAN         

 

 • Mendapat sekurang-kurangnya GRED C+ (NGMP 2.33) pada peringkat STPM  dalam  satu (1) daripada mata pelajaran berikut:  Matematik/Ekonomi/Geografi/Perakaunan/Pengajian Perniagaan,

              - Grade C (NGMP 2.00)dalam mata pelajaran Pengajian Am; dan

              - Grade C (NGMP 2.00)dalam mata pelajaran lain;

           ATAU

 

 • Memiliki Diploma (90 Jam Kredit) dalam bidang yang sesuai atau kelayakan lain yang diiktiraf oleh Senat UPM dan pengiktirafan MQA, ATAU

 

 • Kelulusan Matrikulasi yang diiktiraf oleh UPM, ATAU

 • Lulus Sijil Pengakreditan Pembelajaran Sepanjang Hayat (APEL)  tahap 6 (Sila rujuk laman web MQA), DAN

 

 • Sekuranya-kurangnya mempunyai pengalaman bekerja.


*Syarat tersebut bergantung kepada pindaan dari pihak Universiti dari semasa ke semasa.


 • Passed the Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) examination with a credit in Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu and passed with credit in Mathematics for the both programs), AND                

 • Have sat and must achieve at least level 2 (Band 2) for the Malaysian University English Test (MUET), AND

 • Have one of the following academic qualifications:

          - Passed the Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM) with at least grade Grade C+ in any one of the following subjects:  Mathematics, Economics, Geography, Accounting and Business Studies,

          - Grade C (NGMP 2.00) in General Studies,

          - Grade C (NGMP 2.00) in one other subject,

           OR

 • A diploma in suitable field or equivalent that is approved by the UPM Senate and MQA, OR

 

 • Certificate of Matriculation approved by the UPM Senate, OR

 • Passed in APEL level 6 (please refer to MQA website), AND

 

 • Minimum working experience.


Last Updated on Tuesday, 05 September 2017 06:07